ब्रह्मज्ञान

By Kana

ब्रह्म ज्ञान सिक्नु अति कठिन रहेछ ।

यो दुख्खको सागर हो ।।

ब्रह्मज्ञान बुझे पछि अति आनन्द आउदो रहेछ ।

यो सुखको महासागर हो ।।

ब्रह्मज्ञान नजाने मानिस अति भ्रम र झुटमा भुल्दो रहेछ ।

यो त झन भवसागर हो ।।

Leave a Reply