प्यास

By Indra Magar

रित्तो रित्तो छु म ।
छैन केही बानी ।।
शिवजी को चाहाना मा ।
मन जलेर खरानी ।।
शिवजी कै साथमा ।
जान पाऊ परानी ।।

Leave a Reply