अापदकालिन क्लास

कहिले कहिले अापदकालिन क्लास लिनु पर्ने अवस्था अाउथ्याे । त्यसैलेः

आपदकालिन स्थिति

आपदकालीन क्लास ।

आउदो रहेछ जीवनमा

हुरी र बतास ।।

Leave a Reply