सदाशिव लैजाने

By Jaya Shrestha

तिम्रो मनमा छ सदाशिव पुग्नको लागि,तर तिमी गर्छौ जानी नजानि ।
कहिले सोझो बाटो हिड्छौ कहिले बाटो बाङ्गाे, तर पनि लैजन्छु एक दिन तिमिलाई तानितानी।।

Leave a Reply