कविता

By Dr. Indu Shrestha

मिठो लाग्छ काँक्रोको सलाद ।

यस्ले ल्याउछ बर्षाको याद ।।

जे खाएनी हुन्थ्यो यो नानीलाई ।

मिठो खाने नराम्रो बानीलाई ।।

Leave a Reply