मलाई यस्तो लाग्छ

By Bal Kumari

हाम्रो जन्म आपनो कर्तव्यको लागी हो । वर्तमानमा हामीसँग जे छ त्याे केवल एक माध्यम हो । त्यस्काे सही सदुपयोग गरी आपनो जिम्मेवारि पुरामा लाग्नु पर्छ । वास्तवमा हाम्रो निजि सम्पति ज्ञान मात्र हो ।

Leave a Reply