Het evolueren van de communicatie in de directiekamer. Dingen die beslist grote invloed hebben op de bedrijfsprestaties | Virtual boardroom

Het bedrijfscultuur bepaling de laatste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van klanten om onrealistische prestatiedoelen bij bereiken, zelfs doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, klanten en anderen vaak verzoeken “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien een risico’s deze een slechte cultuur moet brengen, en herkennen hoe een sterke, gezonde cultuur een bedrijf meer karaf maken waardevol en veerkrachtig. Maar het cultuur betreffende een bedrijf kan moeilijk te beoordelen zijn, zelfs voor degenen die daarginds elke dag werken. Het is zelfs nog moeilijker voor bestuurders, die slechts een handvol eens per jaar bij het bedrijf aanwezig bestaan voor bestuursvergaderingen. Tijdens die bijeenkomsten hebben directeuren vaak contact met dezelfde kleine groep leidinggevenden op messcherp niveau, waarom hun visie op het bredere handelsbedrijf wordt begrensd. Dus hoe gaan regisseurs om met het begrijpen ook wel en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker ben, krijgen zij het aardig? Het is soms niet verrassend dat voordelig tweederde (64%) van de directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel betreffende hun interacties met de management om de cultuur te evalueren, hoewel vaak minder regisseurs (32%) zeggen dat de een van de meest bruikbare benaderingen is. Hoeveel vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen betreffende werknemers. Bovenaan de lijst met een handigste statistieken voor u evalueren betreffende cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van het exitgesprek en 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na dezelfde bedrijfscrisis, karaf het heel gemakkelijk zijn om te onderscheiden hoe bepaalde factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan de ellende. Het moeilijkste is vanwege problemen vroegtijdig op erbij sporen en te verhelpen voor ze dezelfde crisis word. Onze visie is dat bestuurders:

boardroom

  • Dring aan op kwalitatieve en kwantitatieve statistieken waarmee jij de cultuur van uw bedrijf onder de knie kunt krijgen. De exacte statistieken die nuttig zullen zijn, zullen zelfs op zekere hoogte, afhankelijk van u bedrijf, variëren. En de zijn misschien geen statistieken die het management al rapporteert aan het bestuur. Neem een bredere kijk op wat enig kennis kan opleveren en u moet er zorg voor dragen dat de management dezelfde effectief dashboard gebruikt vanwege informatie erbij communiceren.
  • Ontmoet verschillende medewerkers vervolgens alleen senior executives. Senior executives kunnen de raad van bestuur een mening geven over de toon aan een top, maar het is tevens cruciaal door te bekijken hoe meerdere werknemers het bedrijf en hun bizar rollen onderscheiden. Ze inslikken waardevolle perspectieven bieden met het executive team en op tevens de ‘mood in the middle’ indien de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen de statistieken deze u krijgt en enigszins u hoort, om te zien ofwel de verhalen consistent bestaan. Soms liggen de echte problemen onder wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat een gegevens toestaan zien. Zoek naar plus verken eventuele inconsistenties medio de twee.
  • Zorg ervoor dat cultuur een vast onderwerp ben op het agenda betreffende de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek bij maken, zorgt het ervoor dat de voor de mensen top ofwel mind blijft. En het benadrukt het waarde die het bestuur aan een bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op het volledige bord. Veel diensten wijzen board-room.nl delen van cultuurtoezicht toe betreffende verschillende commissies. De auditcommissie hoort mogelijk iets over ethiek en compliance, ondertussen de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en feest van het compensatieplan. Zelfs bij het splitsing moet het bredere onderwerp met de cultuur terugkomen met de agenda van de volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur moet reële risico’s voor beslist bedrijf opleveren, of u nu gaat om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid alsof bedrijfsprestaties. Wat precies volgens bestuurders de afkomst van ellende in de cultuur? Over u algemeen denken regisseurs datgene de meest kritische bestanddelen voor dezelfde gezonde cultuur de toon aan het bovenkant en de ‘gemoedstoestand in het midden’ bestaan. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is u ermee ooit dat een ongepaste toon van de executive team bijdraagt betreffende problemen met bedrijfscultuur. Toch het is niets alleen de C-suite deze een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van u middenmanagement dezelfde bijdrage levert. Zesenzestig procent (66%) zijn het erover eens dat gebrek betreffende communicatie en transparantie van het bedrijfsvoering ook een rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van de bestuurders (74%) dat een te uitgestrekte focus met kortetermijnresultaten bijdraagt aan ellende met het bedrijfscultuur. En als wij kijken volgens de eventuele verzakkingen bronnen met kortetermijndruk, later zegt bijna 60% van de directeuren dat institutionele beleggers te veel aandacht besteden bij de prestaties van een aandelen op de korte termijn. Dit focus met kortetermijnprestaties plus het geraken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan tevens bij bedrijven tot slecht gedrag leiden. Tweederde (67%) van een directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot moeilijkheden met de cultuur.

Cisco 640-875 Study Material For Each Candidate

I, Your mother, Cisco 640-875 Study Material this way, do not know tomorrow today straight talk, Rui Juan not to blame, and now the only one who can be entrusted, only the best, the son of the top half son, I will only have half a son, has been written A will, but also notary. It is 640-875 Study Material not too late Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 1 to remedy the situation.Show children quietly quietly left her sad city, was born in Sri Cisco 640-875 Study Material CCNA SP 640-875 Lanka resentment Sri Cisco 640-875 Study Material Lanka Sri Lanka in love with Sri Lanka s city, return to their parents, brother, son s side. He CCNA SP 640-875 Study Material always translates himself.Because of his unique personal language and expression Cisco 640-875 Study Material system, his reading style is not easy to integrate with others language.

Melinda said. So your wife likes the Cilys advertisement, Elliott William asked again. Com under the 14th chapter of the book network Points 6 Your father and my first vacation did not take you to Costa Rica. Cisco 640-875 Study Material Wang s figure appeared in my Cisco 640-875 Study Material mind, and her appearance gradually CCNA SP 640-875 overlapped with me. He said that his restaurant seems to be doing a good job, but he has already been unable to make ends meet. When she was sure that there was no 640-875 Study Material one in the room, she put the shoes down Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 1 and bent her feet and put them in, then climbed straight to Tongyang. 640-875 Study Material This is undeniable, and he also felt because he was stunned.

Hao Tuyu said. Who asked Cisco 640-875 Study Material you to 640-875 Study Material do that Then you said dry Dry Continue to hold on, pretend, don Cisco 640-875 Study Material t be obsessed with Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 1 Cisco 640-875 Study Material brother, brother is just a legend. In the early 1980s, CCNA SP 640-875 the Cisco 640-875 Study Material strength of the original liquor in the city was huge.